Object

Title: Planowanie strategiczne rozwoju funkcji turystycznej na obszarach metropolitalnych − przykład Poznania

Title in english:

Strategic tourism planning in metropolitan areas – example of Poznań

Creator:

Zmyślony, Piotr

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 1062-1071

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano podejście do planowania rozwoju funkcji turystycznej jako jednego z wielu obszarów współpracy metropolitalnej, oparte na koncepcji opracowanej przez J.M. Brysona [2004] i nazywanej cyklem zmiany strategicznej (strategy change cycle). Podejście to jest wykorzystane w ramach tworzenia Metropolii Poznań w latach 2009-2010. Po ogólnych rozważaniach na temat procesu planowania strategicznego funkcji turystycznej oraz przedstawieniu założeń koncepcji zaprezentowano przebieg tego procesu w Poznaniu oraz szczegóły programu odnoszącego się do gospodarki turystycznej. Artykuł powstał na bazie doświadczeń autora zdobytych podczas prac nad strategią rozwoju aglomeracji poznańskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123660

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information