Object

Title: Ubezpieczenie kredytu kupieckiego w procesach zarządzania ryzykiem upadłości

Title in english:

Trade credit insurance in the processes of bankruptcy risk management

Creator:

Dankiewicz, Robert

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 9-18

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano ryzyko niewypłacalności kontrahenta na tle innych rodzajów ryzyka. Jako jedną z metod panowania nad ryzykiem odroczonego terminu płatności wskazano ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Zwrócono uwagę, iż w określonych warunkach skrajną konsekwencją realizacji omawianego ryzyka może być upadłość narażonego na nie podmiotu. W części praktycznej opracowania, wykorzystując metodę analizy, zbadano strukturę upadłości podmiotów w Polsce w latach 2010-2017 z uwzględnieniem sektorów gospodarki, w których prowadziły one działalność. Celem artykułu jest analiza sytuacji przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie ryzyka odroczonego terminu płatności w transakcjach handlowych, możliwości wykorzystania ubezpieczeń w procesach zarządzania nim oraz konsekwencji jego realizacji w skrajnych przypadkach prowadzących do upadłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.01 ; oai:dbc.wroc.pl:72522

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information