Object

Title: Finansowanie ryzyka start-upów z wykorzystaniem ubezpieczeń

Title in english:

Financing start-up risk with using insurance

Creator:

Pukała, Ryszard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541, s. 235-244

Abstrakt:

Celem opracowania jest analiza możliwości wykorzystania ubezpieczeń jako instrumentu finansowania skutków materializacji ryzyka start-upów. Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu bazuje na nowych technologiach i innowacjach, uważanych za kluczowe czynniki wzrostu konkurencyjności i rozwoju gospodarczego. Podmiotami mającymi w tym procesie coraz większą rolę są start-upy. Należą one do grupy przedsiębiorstw, których funkcjonowanie jest obarczone wysokim ryzykiem działalności. Oznacza to, że powinny one zwracać uwagę na narzędzia zarządzania ryzykiem i wykorzystywać instrumenty jego finansowania. Wykazano, iż optymalnym sposobem finansowania ryzyka działalności tych przedsiębiorstw są ubezpieczenia. Jednak, ze względu specyfikę działalności start-upów oraz dużą zmienność ryzyka w czasie, możliwości wykorzystania ubezpieczeń są istotnie ograniczone, co wymusza na tego typu przedsiębiorstwach konieczność poszukiwania innych, pozaubezpieczeniowych instrumentów ograniczania ryzyka działalności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.541.18 ; oai:dbc.wroc.pl:72539

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 541 ; Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information