Object

Title: Dziesięć lat funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych – doświadczenia i wyzwania

Title in english:

Ten Years of Polish Open Pension Funds' Activity - Experiences and Challenges

Creator:

Bielawska, Kamila

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 21-27

Abstrakt:

Rynek otwartych funduszy emerytalnych (OFE) charakteryzuje się wysokim poziomem koncentracji, niskim poziomem konkurencji, wysokimi barierami wejścia dla nowych podmiotów i niską aktywnością członków OFE. Zdaniem autorki, kluczowe dla zwiększenia efektywności działania OFE, a także zwiększenia dodatkowych oszczędności emerytalnych, jest rozpoczęcie publicznej edukacji emerytalnej. Jednocześnie postuluje się wprowadzenie scentralizowanego systemu akwizycji członków, który będzie zapewniał porównywalność oferty ze względu na wyniki inwestycyjne i łączny poziom kosztów udziału w OFE. Rozwiązaniem zmniejszającym koszty dla członków, a jednocześnie promującym wzrost konkurencji w zakresie wyników inwestycyjnych byłaby zmiana proporcji między częścią zmienną (premią inwestycyjną) a częścią stałą opłaty za zarządzanie aktywami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74089

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information