Object

Title: Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce

Title in english:

Private Health Insurance Potential as a Healthcare System Financing Source in Poland

Creator:

Więckowska, Barbara ; Osak, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 212-219

Abstrakt:

Autorki poruszają problematykę wpływu proponowanych rozwiązań legislacyjnych w zakresie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na wielkość nakładów na opiekę zdrowotną w Polsce. Analizy dokonano, odwołując się do doświadczeń Francji, jako kraju o systemie komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych, których wprowadzenie zapowiada się także w Polsce. W pracy ukazano brak przesłanek do wnioskowania o automatycznym wzroście środków prywatnych w sektorze zdrowotnym wywołanym wprowadzeniem komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych, dowodząc przy tym tezy, iż nastąpi jedynie przesunięcie w strukturze środków prywatnych (z wydatków "z kieszeni" na wydatki o charakterze ubezpieczeniowym)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74111

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information