Object

Title: Czynniki kształtujące koszty w aspekcie powiększania kapitału własnego w gospodarstwach rolniczych

Title in english:

Factors determining costs in the aspect of the increase of the equity capital in agricultural farm

Creator:

Bereżnicka, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182, s. 13-22

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono analizę czynników decydujących o kosztach w gospodarstwach małych (5–10 ha) i bardzo dużych (powyżej 50 ha), które wykazywały wzrost wartości kapitału własnego. Zastosowano model liniowy (regresja wieloraka). Z badań wynika, że czynnikami decydującymi o kosztach ogółem w gospodarstwach małych była praca, produkcja, kapitał własny i zadłużenie (w latach 2004, 2005 i 2008), natomiast w dużych – poza wymienionymi wcześniej – także powierzchnia użytków rolnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73964

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 182 ; Rachunek kosztów i pomiar dokonań

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information