Object

Title: Współczesny model polityki innowacyjnej – doświadczenia liderów innowacyjności

Title in english:

Contemporary innovation policy – evidence from the world’s innovation leaders

Creator:

Weresa, Marzenna Anna

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11), s. 228-239

Abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych tendencji występujących we współczesnej polityce innowacyjnej, zarówno w ujęciu koncepcyjnym, jak i od strony praktycznej jej implementacji. W artykule przedstawiono teoretyczne podejście do polityki innowacyjnej, które uzupełnia szczegółowa analiza porównawcza celów i narzędzi tej polityki w państwach wiodących pod względem innowacyjności w gospodarce światowej. Są to: Finlandia, Stany Zjednoczone oraz Korea Południowa. Wyniki analizy wykazały, iż w państwach tych stosuje się postulowane w teorii, holistyczne podejście do kształtowania polityki innowacyjnej, które polega na dopasowaniu całego instrumentarium polityki do najważniejszych problemów i wzywań funkcjonowania narodowego systemu innowacji. Instrumentem polityki innowacyjnej, który nabiera na znaczeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, zarówno w Korei Południowej, jak i w Stanach Zjednoczonych, a także do pewnego stopnia w Finlandii, są ulgi podatkowe związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:36220

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2016, Nr 3 (11)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information