Object

Title: Ocena efektu wpływu statusu społeczno-zawodowego oraz wykluczenia społecznego na wskaźnik odpowiedzi wśród polskich gospodarstw domowych

Title in english:

Evaluation of the impact of effect of social and professional status and social exclusion on the response rate – case of Polish households

Creator:

Rószkiewicz, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 508, s. 190-197

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę oszacowania efektu wpływu statusu społeczno-zawodowego oraz wykluczenia społecznego na dostępność i gotowość do współpracy jednostek badania w badaniu terenowym. W analizie dokonano porównania wpływu tych uwarunkowań za pomocą prostego porównania wskaźników intensywności oraz wykorzystano metodę dopasowania według cech, ukazując różnicę między podejściem przekrojowym i kontrfaktycznym. Podstawą oceny były wyniki badania ankietowego zrealizowanego w 2013 r. w ramach projektu Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych. Uzyskane wyniki wskazują, że wykluczenie społeczne sprzyja nawiązywaniu kontaktu przez ankietera, a niższy status społeczno-zawodowy pogłębia efekt spowodowany wykluczeniem, natomiast nie ma istotnego wpływu na gotowość do współpracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.508.19 ; oai:dbc.wroc.pl:44634

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 508 ; Taksonomia 31 Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information