Object

Title: Przekwalifikowanie instrumentów finansowych – sposób na poprawę ich wyceny w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Similar

This page uses 'cookies'. More information