Object

Title: Organizacja systemu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information