Object

Title: O roli macierzy kowariancji w liniowej funkcji dyskryminacyjnej

Title in english:

The Role of the Covariance Matrix in a Linear Discriminant Function

Creator:

Siarka, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198, s. 128-132

Abstrakt:

Konstrukcja znanej i często wykorzystywanej w praktyce liniowej funkcji dyskryminacyjnej oparta jest na macierzy kowariancji wewnątrzklasowej. W klasycznym przypadku analizy dyskryminacyjnej, gdy występują dwie populacje, liniowa funkcja dyskryminacyjna jest w pewnym sensie optymalna, gdy obie populacje mają tę samą macierz kowariancji. W artykule podniesiony został problem wykorzystania macierzy kowariancji całkowitej w funkcji dyskryminacyjnej. W wyniku przeprowadzonych analiz okazuje się bowiem, że jakość klasyfikacji przeprowadzonych przy użyciu macierzy kowariancji zarówno całkowitej, jak i wewnątrzklasowej jest identyczna. To ciekawe zjawisko stało się inspiracją do znalezienia przyczyn oraz interpretacji geometrycznej owej reguły.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118882

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 198 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 33

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information