Object

Title: Pokrycie finansowe tzw. pakietu onkologicznego przez publicznego płatnika a sytuacja ekonomiczna szpital

Title in english:

Financial cover of co-called oncological package by the public payer vs. economic situation of hospitals

Creator:

Michalak, Jerzy

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32), s. 18-24

Abstrakt:

Wprowadzenie pakietu onkologicznego, czyli procesowego podejścia do leczenia pacjenta od momentu wykrycia nowotworowych zmian chorobowych do ostatniej interwencji medycznej, miało na celu przyspieszenie podjęcia właściwego leczenia, a tym samym zwiększenie jego skuteczności z punktu widzenia pacjenta. W dyskusjach nad pakietem znacznie mniej miejsca poświęcono zagadnieniom finansowania wszystkich działań z nim związanych. Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzenia pakietu onkologicznego na sytuację ekonomiczną szpitali na przykładzie wybranej dużej placówki medycznej na Dolnym Śląsku. Analiza danych przeprowadzona w artykule wykazała negatywny wpływ wprowadzonych zmian na sytuację ekonomiczną szpitali, co sugeruje potrzebę ponownego przestudiowania problematyki i zaproponowania dodatkowych źródeł finansowania działalności podmiotów leczniczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:41303

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2017, Nr 3 (32)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information