Object

Title: Innowacyjność makroregionu Polski Wschodniej w latach 2000-2013. Problemy, tendencje, perspektywy

Title in english:

Innovation of the Macro-Region of Eastern Poland in the Years 2000-2013. Problems, Trends, Perspectives

Creator:

Piechnik, Mieczysław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 70-83

Abstrakt:

Artykuł przestawia problematykę innowacyjności i jej rozwój w kontekście Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013. W pierwszej części przybliżono politykę regionalną, która od 2000 r. tworzyła podstawy ekonomicznego rozwoju województw, co znalazło odzwierciedlenie w licznych programach inicjujących powstawanie nowoczesnej gospodarki. W dalszej części dokonano próby oceny innowacyjności na obszarze Polski Wschodniej na podstawie wybranych wskaźników regionalnych kreujących konkurencyjną gospodarkę oraz wskazano potencjał naukowo-badawczy i instytucjonalny inspirujący nowe procesy innowacyjne w gospodarce Polski Wschodniej. W końcowej części artykułu podkreślono, że sukces innowacyjnej gospodarki na obszarze Polski Wschodniej będzie w dużej mierze uzależniony od stopnia wykorzystania funduszy Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118266

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information