Object

Title: Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro

Title in english:

Direction and Tendency for Changes in Unemployment in Eurozone

Creator:

Włodarczyk, Robert W.

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 389-400

Abstrakt:

Zasadniczym celem artykułu jest próba analizy kierunków i wysokości stopy bezrobocia w regionach NUTS 2 strefy euro w latach 1999-2008. W ramach rozważań wykorzystano dane statystyczne z bazy Eurostatu dotyczące bezrobocia dla wspomnianych wyżej regionów. Do obróbki danych i obliczeń zastosowano program Microsoft Office Excel i program statystyczno-ekonometryczny Gretl. Przeprowadzone analizy wykazały, że w okresie 1999-2008 doszło do widocznego ograniczenia bezrobocia i jego zróżnicowania przestrzennego w regionach NUTS 2 strefy euro. Mimo to zauważono wysoką inercyjność bezrobocia regionalnego oraz nadal niepokojące dysproporcje tego zjawiska na obszarze strefy euro, czego przejawem był fakt, że ponad 60% regionów NUTS 2 posiadało stopę bezrobocia wyższą niż średni poziom w UE-15.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118302

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information