Object

Title: Znaczenie teorii złożoności w ekosystemie biznesowym

Title in english:

Significance of Complexity Theory Applied to Business Ecosystem

Creator:

Wilczyński, Artur

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 377-388

Abstrakt:

Teoria złożoności, powstała w latach 90. XX wieku, zyskała wielu zwolenników, którzy wskazują na jej zastosowanie m.in. w naukach ekonomicznych. Złożoność zjawisk zachodzących w gospodarce i otoczeniu przedsiębiorstw powoduje, że problemem staje się ich wyjaśnienie i zrozumienie. Zaprezentowane w artykule zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów złożonych, w tym złożonego systemu adaptacyjnego, są próbą opisania czynników wpływających na zachowanie się "organizmów" tworzących taki system. Ze względu na to, że ekosystem biznesowy ma cechy złożonego systemu adaptacyjnego, na jego przykładzie opisano podstawowe zjawiska zachodzące w systemach złożonych, takie jak: emergencja, samoorganizacja czy koewolucja. Rozważania te poprzedzono zdefiniowaniem pojęcia i określeniem cech ekosystemu biznesowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118301

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information