Object

Title: Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2008-2010

Title in english:

Persons Being in a Special Situation on the Labour Market in the Period of 2008-2010

Creator:

Wojtala, Iwona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2

Abstrakt:

Celem artykułu była analiza porównawcza struktury bezrobocia wśród osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Omówiono zagadnienie bezrobocia, rynku pracy oraz sytuacji osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W tym celu posłużono się dostępną literaturą, danymi statystycznymi i faktograficznymi, w wyniku czego zobrazowano w sposób ilościowy i opisowy strukturę bezrobocia w badanej grupie oraz wykazano możliwości aktywizacji osób bezrobotnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118306

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information