Object

Title: Polska w obliczu wyzwań strategii Europa 2020

Title in english:

Poland and the challenges of Europe 2020 strategy

Creator:

Tusińska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 329-338

Abstrakt:

Gospodarki Unii Europejskiej doświadczały w ostatnich latach dotkliwych konsekwencji kryzysu finansowego i gospodarczego, które przyczyniły się do opracowania, a następnie przyjęcia w marcu 2010 roku Strategii Europa 2020. Nowa Strategia stawia sobie za cel poprawę konkurencyjności gospodarki UE i niesie wiele szans rozwojowych w skali całej UE oraz dla Polski. Pojawiają się również pewne ryzyka. W niniejszym artykule dokonano charakterystyki Strategii Europa 2020 oraz oceniono zagrożenia płynące z jej przyjęcia, zwłaszcza dla krajów peryferyjnych UE. Przedstawiono też charakterystykę krajów Europy Środkowo-Wschodniej będących peryferiami UE, następnie, po zaprezentowaniu priorytetów Strategii Europa 2020, zarysowano możliwe negatywne konsekwencje dla Polski.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118297

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Polska w obliczu wyzwań strategii Europa 2020 Feb 27, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information