Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Droga naukowa i dokonania Profesor Krystyny Mazurek-Łopacińskiej

Creator:

Sobocińska, Magdalena

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Sobocińska, M. (2023). Droga naukowa i dokonania Profesor Krystyny Mazurek-Łopacińskiej. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 21-37). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

[Monografia dedykowana prof. dr hab. Krystynie Mazurek-Łopacińskiej składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy drogi naukowej Pani Profesor i licznych dokonań o charakterze naukowym, organizacyjnym, dydaktycznym oraz związanych z kształceniem kadr, których wspólnym mianownikiem, niezależnie od tego, na jakiej płaszczyźnie będą prezentowane, są mądrość, pasja, odpowiedzialność, życzliwość i entuzjazm Pani Profesor, przejawiające się w każdej z pełnionych przez Nią ról. Część ta zawiera także skierowane do Jubilatki listy gratulacyjne, które stanowią wyraz uznania dla osiągnięć Pani Profesor, a także są jedną z oznak przyjaźni łączącej ich Autorów z Panią Profesor. Prezentowana w kolejnych częściach problematyka monografii dotyczy zachowań konsumentów, metod badań marketingowych i obszarów ich zastosowań, a także strategii i działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz inne podmioty rynku. Trzydzieści dziewięć rozdziałów składających się na monografię podzielono na wskazane grupy tematyczne, odzwierciedlające profil naukowy Jubilatki, i którym Profesor Krystyna Mazurek­Łopacińska poświęciła wiele lat pracy twórczej utrwalonej w niezwykle cenionym i często cytowanym dorobku naukowym, obejmującym ponad trzysta publikacji naukowych. W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia: człowiek i jego konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku, zachowanie rynkowe konsumenta w aspekcie asymetrii informacji systemu marketingu, wyniki badań rynkowych i marketingowych jako podstawa ocen pozycji rynkowej zespołowych gier sportowych, znaczenie konsumpcji w kształtowaniu dobrostanu człowieka w doświadczeniach pandemicznych, postawy konsumentów wobec marketingu mobilnego: analiza komparatywna rynku polskiego i wietnamskiego, szkoły badawcze a modele eksplanacyjne w badaniach marketingowych, wyzwania w badaniach siły w relacjach sprzedawca–nabywca w trakcie kryzysu ekonomicznego, koncepcja symbolu przedsiębiorstw rodzinnych w ocenie konsumentów – ujęcie semiotyczne, innowacje – kreatywność – pasja, wykorzystanie komunikacji omnikanałowej na rynku farmaceutycznym do wspierania pacjentów w odpowiedzialności za zdrowie.] z zapowiedzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.00 ; oai:dbc.wroc.pl:125984

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information