Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Wyzwania w badaniach siły w relacjach sprzedawca–nabywca w trakcie kryzysu ekonomicznego

Creator:

Mitręga, Maciej

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Mitręga, M. (2023). Wyzwania w badaniach siły w relacjach sprzedawca–nabywca w trakcie kryzysu ekonomicznego. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 318–328). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Niniejszy rozdział wpisuje się tematycznie w większy obszar zagadnień dotyczących relacyjnych podstaw budowy wartości i przewag konkurencyjnych w biznesie. W szczególności opracowanie koncentruje się na złożoności konstruktu siły oraz asymetrii siły w relacjach między sprzedawcą a nabywcą. W rozdziale zaprezentowano wyzwania związane z badaniami siły zarówno na poziomie koncepcyjnym, jak i na poziomie metodycznym. Rozważania teoretyczne zostały wsparte przykładem badań bezpośrednich siły między sprzedawcą i nabywcą na rynku transportu towarowego. Badania były nakierowane na ocenę modelu pomiarowego oraz identyfikację zależności między asymetryczną pozycją sprzedawcy a wynikami realizowanymi przez sprzedawcę w ujęciu relacyjnym oraz finansowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.20 ; oai:dbc.wroc.pl:126007

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information