Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Triada „konsument–rynek–marketing” w warunkach transformacji cyfrowej

Creator:

Mróz, Bogdan

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Mróz, B. (2023). Triada „konsument–rynek–marketing” w warunkach transformacji cyfrowej. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 100-114). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Identyfikacja związków i zależności między elementami triady „konsument–rynek–marketing” nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym niesłychanie zmiennym, niestabilnym, niepewnym i niejednoznacznym świecie określanym akronimem VUCA. Jego istotnymi wyróżnikami są spektakularny rozwój nowych technologii informacyjnych oraz proces przechodzenia do gospodarki cyfrowej. Proces transformacji cyfrowej zdecydowanie przyspieszył w ostatnich latach m.in. wskutek pandemii COVID-19, która wymusiła migrację do przestrzeni wirtualnej na wielu podmiotach, w tym konsumentach, przedsiębiorstwach oraz różnych instytucjach i organizacjach. W rozdziale dokonano charakterystyki powiązań pomiędzy elementami triady w kontekście dokonującej się rewolucji cyfrowej oraz towarzyszących jej procesów społecznych i gospodarczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.02 ; oai:dbc.wroc.pl:125989

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information