Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Marketingowy due diligence – w kierunku odporności rynkowej organizacji

Creator:

Kozielski, Robert

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Kozielski, R. (2023). Marketingowy due diligence – w kierunku odporności rynkowej organizacji. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 423–432). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Celem rozdziału jest opracowanie założeń realizacji i etapów procesu rynkowego due diligence jako punktu wyjścia do budowania odpornych rynkowo organizacji w czasach turbulentnych zmian rynkowych. Analiza literatury wskazuje, że kluczowym warunkiem odporności organizacji w zderzeniu z turbulentnym środowiskiem biznesowym jest świadomość zmian i zdolność podejmowania działań dostosowawczych. Stąd też ocena stopnia gotowości firmy do takich zachowań jest kluczowa dla przetrwania i rozwoju. Przedstawiona w opracowaniu propozycja założeń realizacji i opis procesu rynkowego due diligence powinna być traktowana jako wkład w dyskusję nad rolą marketingu rozumianego jako interfejs organizacji z rynkiem w budowaniu odpornych rynkowo organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.29 ; oai:dbc.wroc.pl:126016

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information