Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Sposób interpretowania przez nabywców finalnych współdziałania z oferentami a środowisko tej współpracy

Creator:

Baruk, Agnieszka Izabela

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Baruk, A. I. (2023). Sposób interpretowania przez nabywców finalnych współdziałania z oferentami a środowisko tej współpracy. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 218–232). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Celem opracowania jest zidentyfikowanie sposobów interpretowania przez nabywców finalnych współdziałania oraz określenie wewnętrznej struktury tych sposobów, jak również rozpoznanie preferencji nabywców odnoszących się do środowiska współdziałania z oferentami oraz zidentyfikowanie zależności pomiędzy tymi zmiennymi. Wyniki analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu wskazują na istnienie luki w tym zakresie. Dążąc do jej ograniczenia, podjęto próbę sprawdzenia czterech hipotez badawczych. Zostały one poddane weryfikacji podczas ogólnopolskich badań ankietowych obejmujących 1196 pełnoletnich przedstawicieli polskich nabywców finalnych. Zastosowanie do zebranych danych metod analizy statystycznej pozwoliło na sprawdzenie sformułowanych hipotez oraz wyciągnięcie wniosków o wartości poznawczej i aplikacyjnej. Większość respondentów preferowała równoległe wykorzystywanie Internetu i środowiska pozainternetowego jako miejsc współdziałania z oferentami. Zidentyfikowano występowanie zależności pomiędzy tą zmienną a 6 spośród 15 analizowanych sposobów interpretacji współdziałania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.12 ; oai:dbc.wroc.pl:125999

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information