Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Znaczenie konsumpcji w kształtowaniu dobrostanu człowieka w doświadczeniach pandemicznych

Creator:

Patrzałek, Wanda

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Znaczenie konsumpcji w kształtowaniu dobrostanu człowieka w doświadczeniach pandemicznych. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 158–165). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Celem rozdziału jest przedstawienie, w jakim stopniu konsumpcja kształtuje dobrostan człowieka w doświadczeniach pandemicznych. Opisano w nim współczesne uwarunkowania konsumpcji wynikające z sytuacji pandemii oraz interdyscyplinarne podejście do kategorii dobrostanu człowieka i jego wymiarów. Egzemplifikację rozważań stanowią badania zrealizowane w lipcu 2020 r. techniką CAWI na próbie N = 642 respondentów w Polsce pod kierunkiem autorki opracowania. Problem badawczy dotyczył tego, w jakim stopniu oraz w jaki sposób kryzys społeczno-ekonomiczny wywołany pandemią COVID-19 wpływa na zmiany w konsumpcji i dobrostanie człowieka. W analizie wyników badań podjęto próbę ustalenia zmian zachowań konsumentów kształtujących dobrostan człowieka w sytuacji pandemii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.07 ; oai:dbc.wroc.pl:125994

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information