Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zrównoważona konsumpcja jako doświadczenie konsumentów

Creator:

Bombol, Małgorzata

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Bombol, M. (2023). Zrównoważona konsumpcja jako doświadczenie konsumentów. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 134–147). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Problematyka zrównoważonej konsumpcji staje się istotną składową wyborów i realnych zachowań konsumentów. W polskich realiach masowi konsumenci stosunkowo od niedawna spotykają się z takimi terminami, jak: rozwój zrównoważony, konsumpcja zrównoważona, zrównoważone zachowania zakupowe, co dopiero ma przyczynkowy wpływ na ich faktyczne decyzje. Ze strony tzw. podażowej hasła zrównoważonego rozwoju i konsumpcji zrównoważonej od dawna są wpisywane w strategie rynkowe, komunikację oraz misję firm. Postawiono problem badawczy, w jaki sposób można wzbogacić doświadczenia konsumentów poprzez wprowadzenie poczucia sprawczości ekologicznej. Przeprowadzone badania pierwotne miały na celu rozpoznanie najważniejszych zachowań konsumentów związanych z procesami konsumpcji opartej na rozwoju zrównoważonym. Istotną kwestią była także diagnoza rozbieżności pomiędzy postawami, deklaracjami a realnymi zachowaniami klientów w kontekście ich doświadczeń rynkowych. Badanie pozwoliło na dokonanie segmentacji psychograficznej, w której wyodrębniono pięć segmentów konsumentów ze względu na ich postawy i zachowania wobec konsumpcji zrównoważonej. Są to Ekologiczni entuzjaści, Niezaangażowani eksploatatorzy zasobów, Zrównoważeni z konieczności, Wygodnie zrównoważeni oraz Wrodzy konsumpcji zrównoważonej. Wyłonione typy konsumentów stanowią przyczynek do budowania nowych form doświadczeń konsumpcyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.05 ; oai:dbc.wroc.pl:125992

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information