Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych w świetle badań empirycznych przedsiębiorstw

Creator:

Bajdak, Andrzej ; Spyra, Zbigniew

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Bajdak, A. i Spyra, Z. (2023). Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych w świetle badań empirycznych przedsiębiorstw. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 547–560). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

W dobie dynamicznego rozwoju technologii media społecznościowe (MS) stają się ważną częścią „infrastruktury” dla wielu współczesnych przedsiębiorstw i traktowane są często priorytetowo w procesie budowania strategii komunikacji marketingowej. Dotyczy to przedsiębiorstw funkcjonujących zarówno w modelu B2C, jak i w modelu B2B. Jednym z istotnych obszarów badań mechanizmu funkcjonowania MS i ukazania ich znaczenia w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia rynkowego jest obszar związany z ich pomiarem. Celem opracowania jest identyfikacja kluczowych współczesnych wyzwań dla pomiaru skuteczności komunikacji marketingowej w MS i na tym tle zaprezentowanie wybranych wyników badania ilościowego zrealizowanego na celowej próbie 254 przedsiębiorstw.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.39 ; oai:dbc.wroc.pl:126026

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information