Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zachowanie rynkowe konsumenta w aspekcie asymetrii informacji systemu marketingu

Creator:

Wiktor, Jan W.

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Wiktor. J. W. (2023). Zachowanie rynkowe konsumenta w aspekcie asymetrii informacji systemu marketingu. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 115–125). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Celem niniejszego rozdziału jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu system marketingu stwarza przesłanki asymetryczności informacji i jakie są jej konsekwencje dla konsumenta? Rozważania ujęto w trzech, wzajemnie powiązanych punktach (2–4). Punkt drugi zawiera selektywne spojrzenie na model zachowania konsumenta. Podkreślając wielość szkół i podejść teoretycznych, narrację skoncentrowano na analizie modelu informacyjnego wyjaśniającego mechanizm zachowania współczesnego konsumenta. Do tego modelu nawiązuje w punkcie trzecim syntetyczne spojrzenie na system marketingu i jego informacyjne znaczenie dla konsumenta. Wspólną częścią obu nurtów rozważań jest w punkcie czwartym identyfikacja zjawiska asymetrii informacji, jej przesłanek i konsekwencji dla konsumenta. Rozważania prowadzą do konkluzji, że istotną zmienną wyjaśniającą zachowanie konsumenta jest asymetria informacji płynących z systemu marketingu przedsiębiorstwa. Poprzez analizę strategii moral hazard przedsiębiorstw i adverse selection wnosi ona ważny wkład w identyfikację sposobu postrzegania i ewaluację informacji rynkowych przez konsumenta. Skutkiem asymetrii informacji są negatywne decyzje zakupowe konsumentów, a w szerszym, makroekonomicznym wymiarze – nieefektywna alokacja zasobów i niesprawność funkcjonowania rynku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.03 ; oai:dbc.wroc.pl:125990

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information