Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Człowiek i jego konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku

Creator:

Olejniczuk-Merta, Anna

Contributor:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Description:

Olejniczuk-Merta, A. (2023). Człowiek i jego konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku. W: M. Sobocińska (red.), Konsument i rynek – Badania marketingowe – Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej (s. 87–99). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Rozważania są poświęcone analizie roli konsumpcji w rozwiązywaniu problemów równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI w. Punktem wyjścia jest rys ewolucji konsumpcji jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Pokazano w nim rozwój konsumpcji wraz z jego wiodącymi czynnikami, efektami i możliwościami wpływu na kształtowanie rozwoju społecznego i gospodarczego w nadchodzących dekadach XXI w. Druga część stanowi przybliżenie wyzwań cywilizacyjnych, z uwzględnieniem problemów środowiskowych, społeczno-gospodarczych, nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. W trzeciej części opisano poszukiwanie rozwiązań mających na celu sprostanie określonym wyzwaniom. Szczególny akcent jest położony na rolę człowieka i konsumpcji oraz nowych technologii (ICT) jako czynników sprawczych dalszego rozwoju. W podsumowaniu wskazano potencjalny wpływ człowieka (społeczeństwa) i konsumpcji na równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego, z wykorzystaniem technologii ICT, w tym sztucznej inteligencji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.65.7.01 ; oai:dbc.wroc.pl:125988

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information