Obiekt

Tytuł: Konsument i rynek - Badania marketingowe - Strategie i działania marketingowe. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej

Współtwórca:

Sobocińska, Magdalena. Redakcja

Opis:

s. 560 ; Nota copyright obowiązuje do 31 sierpnia 2024 roku. Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Od 1 września 2024 roku publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Abstrakt:

[Monografia dedykowana prof. dr hab. Krystynie Mazurek-Łopacińskiej składa się z czterech części. Pierwsza dotyczy drogi naukowej Pani Profesor i licznych dokonań o charakterze naukowym, organizacyjnym, dydaktycznym oraz związanych z kształceniem kadr, których wspólnym mianownikiem, niezależnie od tego, na jakiej płaszczyźnie będą prezentowane, są mądrość, pasja, odpowiedzialność, życzliwość i entuzjazm Pani Profesor, przejawiające się w każdej z pełnionych przez Nią ról. Część ta zawiera także skierowane do Jubilatki listy gratulacyjne, które stanowią wyraz uznania dla osiągnięć Pani Profesor, a także są jedną z oznak przyjaźni łączącej ich Autorów z Panią Profesor. Prezentowana w kolejnych częściach problematyka monografii dotyczy zachowań konsumentów, metod badań marketingowych i obszarów ich zastosowań, a także strategii i działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz inne podmioty rynku. Trzydzieści dziewięć rozdziałów składających się na monografię podzielono na wskazane grupy tematyczne, odzwierciedlające profil naukowy Jubilatki, i którym Profesor Krystyna Mazurek­Łopacińska poświęciła wiele lat pracy twórczej utrwalonej w niezwykle cenionym i często cytowanym dorobku naukowym, obejmującym ponad trzysta publikacji naukowych. W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia: człowiek i jego konsumpcja wobec wyzwań XXI wieku, zachowanie rynkowe konsumenta w aspekcie asymetrii informacji systemu marketingu, wyniki badań rynkowych i marketingowych jako podstawa ocen pozycji rynkowej zespołowych gier sportowych, znaczenie konsumpcji w kształtowaniu dobrostanu człowieka w doświadczeniach pandemicznych, postawy konsumentów wobec marketingu mobilnego: analiza komparatywna rynku polskiego i wietnamskiego, szkoły badawcze a modele eksplanacyjne w badaniach marketingowych, wyzwania w badaniach siły w relacjach sprzedawca–nabywca w trakcie kryzysu ekonomicznego, koncepcja symbolu przedsiębiorstw rodzinnych w ocenie konsumentów – ujęcie semiotyczne, innowacje – kreatywność – pasja, wykorzystanie komunikacji omnikanałowej na rynku farmaceutycznym do wspierania pacjentów w odpowiedzialności za zdrowie.] z zapowiedzi

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2023

Typ zasobu:

książka

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/2023.65.7

Język:

pol

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji