Object

Title: Odpowiedzialność społeczna w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia : wyniki badań

Title in english:

Corporate Social Responsibility in the Mazovian Office of the National Health Fund - the Results of Research

Creator:

Nawara, Paweł ; Misińska, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 173-183

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań poziomu świadomości zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa wśród pracowników Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W oparciu o kwestionariusz sporządzony na podstawie standardów etycznych Agenzia Europea di Investimenti, zgodny z wytycznymi Europejskiego Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP), autorzy zidentyfikowali główne problemy związane z problematyką SOP w MOW NFZ. Badanie przeprowadzone przez autorów w obszarach bliższego i dalszego otoczenia organizacji oraz wewnątrz niej wskazuje na konieczność podejmowania wzmożonych prac nad poziomem świadomości zagadnień wiążących się z zasadami SOP wśród pracowników MOW NFZ. Podsumowaniem artykułu jest wskazanie na konieczność konstrukcji dokumentu stanowiącego zbiór dobrych praktyk, o charakterze otwartego kodeksu etycznego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119746

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information