Object

Title: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) jako czynnik kształtujący wizerunek

Title in english:

Corporate Social Responsibility (CRS) as a Factor Affecting the Image of the Company

Creator:

Stefańśka, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156, s. 207-217

Abstrakt:

Celem artykułu była ocena wizerunku przedsiębiorstw działających zgodnie z ideą CSR. Skoncentrowano się na identyfikacji ogólnego wizerunku tych podmiotów w oczach pracujących studentów. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano dwa segmenty: segment "sceptyków" oczekujący od przedsiębiorstw stosujących CSR uczciwości i segment "ostrożnych", dla których wyróżnikiem CSR jest zorientowanie na warunki pracy oraz w mniejszym stopniu na wyniki finansowe. Badania wykazały dość ostrożne podejście respondentów do idei CSR i przedsiębiorstw zaangażowanych w jej wdrażanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119749

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 156 ; Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information