Object

Title: Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS

Title in english:

Use of EUA/CER swap to gain additional money by operators of installations subject to EU emission trade system

Creator:

Styn, Igor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 448-459

Abstrakt:

W artykule scharakteryzowano wykorzystanie transakcji swap EUA/CER - transakcji zamiany uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, występujące w europejskim systemie handlu emisjami EU ETS, na podobne uprawnienia, które powstają w ramach realizacji tzw. mechanizmów CDM (Protokół z Kioto) - do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających zasadom systemu hand- lu emisjami w UE. Warunki do realizacji tego typu transakcji występowały na rynku EUA i CER w Polsce od marca 2009 r. do końca 2010 r., czyli momentu pisania artykułu. Niestety, użytkownicy instalacji emitujących gazy cieplarniane w Polsce wskutek błędów w przepisach prawa polskiego napotykają utrudnienia w korzystaniu z taniego źródła dodatkowego finansowania, jakim jest swap EUA/CER

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73654

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This page uses 'cookies'. More information