Object

Title: Koncepcja Total Average Cost of Capital jako nowoczesne spojrzenie na koszt kapitału przedsiębiorstwa w warunkach zarządzania ryzykiem

Title in english:

The concept of Total Average Cost of Capital as a novel idea of measuring cost of capital in terms of risk management

Creator:

Wieczorek-Kosmala, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172, s. 250-258

Abstrakt:

Celem artykułu jest poddanie krytycznej dyskusji koncepcji pomiaru kosztu kapitału w przedsiębiorstwach zarządzających ryzykiem. Koncepcja ta oparta jest na zmodyfikowanym modelu struktury kapitału w przedsiębiorstwach zarządzających ryzykiem i implementujących różne metody finansowania ryzyka. Modyfikacja dotyczy poszerzenia zasobów kapitału przedsiębiorstwa ujawnionych w bilansie o kapitał określony jako pozabilansowy, pochodzący ze źródeł pozyskanych warunkowo poprzez transfer ryzyka bądź jego retencję. Omówiono zasady wyznaczania TACC, które opierają się na formule średniego ważonego kosztu kapitału, a także przedstawiono ograniczenia aplikacji tej koncepcji w zakresie ustalenia wartości i kosztu poszczególnych komponentów kapitału pozabilansowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:73637

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 172 ; Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information