Object

Title: Alokacja kosztów pośrednich – etyka w rachunkowości zarządczej

Title in english:

Indirect cost allocation – ethics in management accounting

Creator:

Maruszewska, Ewa Wanda

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472; s. 218-226

Abstrakt:

W artykule zwrócono uwagę, że prawidłowe stosowanie zasad rachunkowości zarządczej jest nierozerwalnie związane z wrażliwością na zagadnienia etyczne, poprzez prezentację alokacji kosztów pośrednich. Poprawność arytmetyczna jest niewystarczająca do rzetelnego odzwierciedlenia kosztu wytworzenia produktów i stąd celem artykułu jest przedstawienie analizy przypadku, który potwierdza powyższą tezę i który może być wykorzystany w dydaktyce rachunkowości zarządczej. Poza wskazaniem metod alokacji kosztów w analizie przypadku stawia się pytanie o etyczność wykorzystania poprawności matematycznej dla osiągnięcia założonych celów w zakresie wyceny produktów. Przyjęta metodyka służy podkreśleniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym ich znaczenia dla funkcjonowania rachunkowości zarządczej, oraz stanowi próbę interdyscyplinarnego podejścia do nauczania rachunkowości zarządczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.472.21 ; oai:dbc.wroc.pl:37954

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 472 ; Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information