Object

Title: Proaktywne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska – kontekst strategiczny

Title in english:

Proactive approach of an enterprise to the natural environment – strategic context

Creator:

Seroka-Stolka, Oksana

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017; Nr 463, s. 107-117

Abstrakt:

Proaktywne podejście przedsiębiorstwa do ochrony środowiska wiąże się z przyjęciem przez nie proaktywnej strategii środowiskowej. Oznacza to antycypowanie zdarzeń zachodzących w otoczeniu prawnym i dobrowolne dostosowanie do restrykcyjnych standardów środowiskowych. Otoczenie prawne jest dynamiczne, a liczne trudności dla przedsiębiorstw pojawiają się w warunkach zaostrzonych rygorów i ciągłych zmian regulacji środowiskowych. Pociąga to za sobą zmiany w sferze techniki i technologii w odpowiedzi na rosnące wymagania i standardy emisyjne. W celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwom potrzebna jest spójna synteza podejść do kwestii ochrony środowiska. Celem opracowania jest wskazanie źródeł zmian koniecznych do przyjęcia proaktywnej strategii środowiskowej przedsiębiorstwa oraz możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej z jej realizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.463.09 ; oai:dbc.wroc.pl:36998

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 463 ; Nowe kierunki w zarządzniau przedsiębiorstwem ; Procesy i projekty w zarzadznaiu zmianami

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information