Object

Title: Wycena bilansowa obligacji w zamortyzowanym koszcie – wybrane aspekty

Title in english:

Bonds balance sheet valuation in amortised cost – chosen aspects

Creator:

Szydełko, Łukasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2018, Nr 503, s. 464-472

Abstrakt:

Wycena bilansowa obligacji zakwalifikowanych do kategorii aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności lub pożyczek udzielonych i należności własnych odbywa się na podstawie zamortyzowanego kosztu. Takie rozwiązanie może być również zastosowane przy wycenie bilansowej zobowiązań finansowych emitentów obligacji. Obliczenie zamortyzowanego kosztu wiąże się z koniecznością ustalenia efektywnej stopy procentowej. Przyjmuje się, że z matematycznego punktu widzenia jest ona wewnętrzną stopą zwrotu określoną na podstawie przepływów pieniężnych związanych z obligacją. Przy jej obliczaniu mogą wystąpić pewne problemy, co również bezpośrednio przekłada się na estymację zamortyzowanego kosztu obligacji. Jest wiele czynników, które w istotny sposób oddziałują na te parametry. Szczególne znaczenie w tym zakresie mają występujące dyskonta, premie czy okres inwestycji lub czas, na jaki zostały wyemitowane obligacje. Kluczowe są również opłaty i prowizje brokerskie. Nie bez znaczenia jest także zmienność kuponów odsetkowych, która w wielu przypadkach prowadzi do korekty efektywnej stopy procentowej i poziomu zamortyzowanego kosztu. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wyceny bilansowej obligacji ze szczególnym uwzględnieniem zamortyzowanego kosztu i efektywnej stopy procentowej. Przyjęty cel zdeterminował wybór metod badawczych. W opracowaniu wykorzystano krytyczny przegląd literatury oraz przepisów prawnych obowiązujących w roku 2017 i metodę rozumowania przez analogie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:41132

Language:

pol

Relation:

Współczesne problemy w nauce; dydaktyce i praktyce rachunkowości ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 503

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2022

In our library since:

May 16, 2018

Number of object content hits:

2 616

Number of object content views in PDF format

2600

All available object's versions:

https://dbc.wroc.pl/publication/48452

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information