Object

Title: Państwo jako inwestor na rynku private equity

Title in english:

The Government as a Private Equity Investor

Creator:

Fałat-Kilijańska, Ilona

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 213-220

Abstrakt:

Istotny wpływ na podaż kapitału dla funduszy private equity ma polityka państwa. Na rozwiniętych rynkach private equity państwo występuje jako aktywny lub pasywny inwestor private equity. W pierwszym przypadku uruchamiane są różnego rodzaju rządowe programy dofinansowywania określonych dziedzin gospodarki (np. przedsiębiorstw innowacyjnych, centrów wynalazczych i badawczych) lub tworzone są instytucje wspierające rozwój innowacyjności (zakładanie parków technologicznych czy prowadzenie doradztwa innowacyjnego). W drugim przypadku państwo, jako pasywny inwestor może tworzyć wiele zachęt prawnych, kierujących kapitał prywatnych funduszy private equity do określonych sektorów gospodarki lub we wczesne fazy życia firm, czy do małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122599

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Edition name Date
Państwo jako inwestor na rynku private equity Oct 30, 2023
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information