Object

Title: Struktura kapitału a podział zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego

Title in english:

Capital Structure and Profit Division in Stock Companies of the Agricultural - Foodstuff Industry

Creator:

Franc-Dąbrowska, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 239-249

Abstrakt:

Celem opracowania było zweryfikowanie przypuszczenia, że struktura kapitału stanowi czynnik determinujący decyzję o podziale zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego. Ocenie poddano sektor rolno-spożywczy jako kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego gospodarki. Aby osiągnąć cel, sformułowano hipotezę badawczą: dążenie do zwiększania stopnia samofinansowania działalności wpływa na decyzję o niewypłacaniu z zysku dywidend w spółkach giełdowych sektora rolno-spożywczego. Próbę badawczą stanowiły spółki giełdowe przemysłu rolno-spożywczego w latach 2001-2006. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122602

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information