Object

Title: Kierunki reform opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w krajach OECD

Title in english:

The Trends of the Reform of the Corporate Income Taxation in OECD Countries

Creator:

Ogibowska, Magdalena

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 613-624

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie głównych kierunków reform w zakresie opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w krajach OECD dokonywanych w ciągu ostatniego dwudziestopięciolecia. W pierwszej części zaprezentowano analizę kształtowania się stawek nominalnych i efektywnych podatku CIT oraz dochodów podatkowych z tytułu podatku CIT od roku 1981 do roku 2006. W drugiej części omówiono czynniki determinujące zmiany w systemach opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122641

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information