Object

Title: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw działających w polskiej gospodarce

Title in english:

The Capital Expenditures in the Enterprises Present in the Polish Economy

Creator:

Wolak-Tuzimek, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 890-900

Abstrakt:

Artykuł dotyczył wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Szczegółowo zostały opisane cechy inwestycji oraz przebieg działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, poziom i struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2001- 2007. Wykazano ponadto strukturę nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały zdefiniowane źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, a nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego wykazano za pomocą danych statystycznych (lata 2005-2006). Analiza statystyczna została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123075

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information