Object

Title: Analysis of Investment Rate and Efficiency in CR (1995-2006)

Title in english:

Analiza stopy zwrotu i efektywności inwestycji w Republice Czeskiej

Creator:

Valach, Josef

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48, s. 836-846

Abstrakt:

Artykuł porusza problematykę inwestycji w środki trwałe w Republice Czeskiej w latach 1995-2006 w całej gospodarce oraz w jej głównych gałęziach. Zaprezentowane zostały zmiany poziomu i charakter inwestycji w środki trwałe w badanym okresie. Inwestycje w instytucjach niefinansowych znajdujących się pod kontrolą kapitału zagranicznego są najbardziej efektywne. Zaprezentowane zostały również dynamika i poziom stopy zwrotu z inwestycji w Republice Czeskiej i porównane z odpowiednimi wskaźnikami państw wysoko rozwiniętych. W artykule autor podejmuje próbę wskazania głównych determinant niskiej efektywności inwestycji w środki trwałe w Republice Czeskiej. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123026

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 48 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information